Optional Passenger Elevator

Optional Passenger Elevator

With the desire to serve the diverse needs of customers, iTEK ELEVATOR brings a collection of ladder models to choose , inspired by many design styles, typically Indochine style, Tan style. Classic, Modern style

European Standard Technology

The collection of high-class elevator designs of iTEK ELEVATOR has an elegant and sophisticated style, showing the class of the owner in luxurious and modern interior spaces.

 

 

 

 VVVF Drive inverter technology

Make sure the elevator operates more smoothly. Good noise control helps to provide passengers with a quiet travel experience.

Permanent magnet synchronous motor saves up to 46% energy consumption. Professional intelligent group control management system can control 8 elevators at the same time. The application of advanced artificial intelligence and database flow technology greatly increases shipping efficiency, thereby reducing waiting times.

 

 

Digital inverter technology

Advanced vector conversion technology, suitable for human body movement, real-time speed adjustment. The advanced high-speed digital signal processing system increases the sensitivity of the motor speed controller, thereby minimizing elevator vibration. The most advanced low-noise control technology makes the elevator operate quietly and stably.

 

 

 

 

 

Automatic lighting system

iTEK ELEVATOR uses energy-saving LED lights. When there are no passengers using the elevator, the lighting system in the elevator will automatically turn off, and automatically turn back on when receiving any elevator call. Effectively save power consumption.

 

 

 

 

Safety sensor

iTEK elevators use infrared curtain sensors at the entrance to the elevator cabin. This device helps to ensure the safety of people and goods entering and exiting the elevator car through motion sensing

 

 

 

 

 

Detailed Figures

 

Capacity

300kg – 1600kg

Travel

Up to 125m

Stop

Up to 28 stop

Speed

1,0 – 2,5 m/s

Motion system

The elevator has a machine room or machine roomless, the motor without a gearbox is energy-saving and environmentally friendly.

Type of elevator

Up to 8 type

Type of door

Central opening, side opening....

Furniture

2 diverse decorative lines, delicate colors and many options. Along with the selection line according to the architectural style.

Segment

Low-rise building, office, villa, shophouse, family

 

 

 

 

 

 

Thang máy iTEK ELEVATOR đón đầu công nghệ

Kết hợp các công cụ, giải pháp và những cải tiến mới nhất trong công nghệ nhằm tối đa hóa hiệu suất vận hành trong suốt vòng đời hoạt động của sản phẩm. Thiết kế sản phẩm thông minh, linh hoạt kết nối với những công nghệ mới nhất, hỗ trợ bạn từ giai đoạn đầu thiết kế khi còn trên bản vẽ đến khi công trình chính thức đưa vào hoạt động.

 

 

Hoạch định & Thiết kế trực tuyến

Công cụ Hoạch định & Thiết kế trực tuyến sẽ hỗ trợ bạn về thông số kỹ thuật, mang đến giải pháp tối ưu cho dự án ngay ở giai đoạn đầu của thiết kế.

 

Cải tiến trong lắp đặt

Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm đảm bảo an toàn, hiệu suất và chất lượng.

 

Vận hành thông minh - chuyển đổi kỹ thuật thuật số

Toàn bộ các sản phẩm mới đều được tích hợp hệ điều khiển thông minh - tạo ra giải pháp toàn diện trên nền tảng Internet kết nối vạn vật IOT